Děkujeme

Registrace byla odeslána.

Nyní proveďte úhradu členského příspěvku na kalendářní rok ve výši 1 200,- Kč pro členy nebo 6 000,- Kč bez DPH pro firmy (dodavatele, dovozce a prodejce).

Firemním členům bude uveden reklamní spot na stránkách Unie kosmetiček s možným prolinkem na uvedené webové stránky a možnost vstupů pro více zájemců nebo zaměstnanců na semináře a ostatní akce pořádané Unii kosmetiček za zvýhodněný poplatek. Po uhrazení tohoto členského příspěvku bude obratem zaslána faktura uznatelná do nákladů.

V případě platby Vašeho příspěvku bankovním převodem použijte:

do zprávy pro příjemce zadejte své jméno a příjmení
variabilní symbol: 0
konstantní symbol: 379
banka: Komerční banka Česká Lípa
číslo účtu: 33734561/0100