Národní soustava kvalifikací (NSK)

V dnešní době není vůbec jednoduché na pracovním trhu uspět. I když má uchazeč k výkonu zaměstnání potřebné znalosti a dovednosti, je třeba je nějakým způsobem prokázat. Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů bude možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání. Profesní kvalifikace představuje způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činnosti, které jsou ucelenou jednotkou aktuálně žádanou na trhu práce.

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění.

Pro NSK platí dva základní principy:
•    Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. Není důležité, zda byly získány ve škole, praxí či kurzem, ale jaká je jejich úroveň a kvalita.
•    Do NSK jsou zařazovány jen ty kvalifikace, které jsou požadované trhem práce. Z tohoto důvodu jsou vymezovány a popisovány zástupci zaměstnavatelů a proto vznikly tzv. sektorové rady.
Profesní kvalifikace jsou zpracovávány sektorovými radami. Sektorová rada představuje uskupení zástupců významných profesních sdružení a firem, tedy zaměstnavatelů, kteří svým členstvím a svou prací vlastně přímo ovlivňují řízení a rozvoj lidských zdrojů na trhu práce. K dnešnímu dni máme celkem 29 sektorových rad a jednou z nich je Sektorová rada pro osobní služby, tato sektorová rada se zabývá zpracováváním profesních kvalifikací v oblasti péče o tělo, sportu, fotografického oboru, dezinfekce, dezinsekce, deratizace. V této sektorové jsou zástupci těchto asociací: Česká asociace wellness, o. s., Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz, Unie kosmetiček, Společenstvo drobného podnikání, o.s., Svaz českých potápěčů, Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR, Komora fotografických živností, o. s., Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce,   deratizace ČR.

K dnešnímu datu jsou schváleny a zveřejněny PK Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu Instruktor indoor cyclingu, Instruktor pilates, Instruktor Powerjogy, Sportovní masáž, Strojník bazénu, Asanační pracovník bez fumigantů,  Asanační pracovník s fumiganty, Dezinfektor ve službách.

Aktuálně ve schvalovacím řízení jsou PK Kosmetička, Vizážistka, Manikérka a nehtová designérka, Pedikérka a nehtová designérka, Odborník na permanentní make-up, Tatér, Piercér, Obsluha solária.

V současné době je velmi využívaná profesní kvalifikace Sportovní masáž, u které už proběhlo cca 3 400 zkoušek.

V současné době je již 641 schválených profesních kvalifikací a celkem 102 876 lidí, kteří byli přezkoušení a získali tak celostátně uznávaný certifikát. Aktuální profesní kvalifikace najdete na www.narodnikvalifikace.cz.

Více o NSK:
www.nuv.cz/nsk2
www.narodni-kvalifikace.cz
www.sektoroverady.cz
www.nsp.cz
www.vzdelavaniaprace.cz