Ruce kosmetičky vs. kosmetické ingredience

Kosmetičky, ruce jsou vaším nenahraditelným pracovním nástrojem. Na semináři Vás naučíme rozpoznávat, které ingredience v kosmetických přípravcích mohou Vaše ruce nenávratně poškodit a které je naopak chrání.

Program:

1.   Kontaktní dermatitidy
2.   Nejčastější alergeny v kosmetice
3.   Ingredience schopné narušit funkci kožní bariéry
4.   Kosmetické trendy dnešní doby

Datum a místo konání:

6. 10. – Praha
20. 10. – Olomouc

Cena: 1500 Kč

 Vstupenky: http://www.inspiringbeauty.cz/ingredience/