Umění sebe/prezentace (únor 2018)

Ve čtvrtek 15. února 2018 od 9.15 do 16.15 hodin ve Skautském institutu, 1. patro, Staroměstské nám. 4, Praha 1

Lektor: Mgr. Jana Rambousková

„Každý z nás se v životě dostává do situace, kdy má někomu představit sebe, svoji službu, nabízený produkt apod. A v té situaci se necítí dobře a jistě, nemá z toho úplně příjemné pocity. Popravdě… je to téměř každý den v našem osobním i pracovním životě. Abychom se dokázali přes nepohodlí přenést, je potřeba se naučit několik věcí.“

Na praktickém semináři se seznámíte s pravidly prezentace (jak se připravit, jak postupovat, jak se chovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý klient je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí principů účinné verbální a neverbální komunikace natrénujete důvěryhodnost svého projevu a naučíte se zvládat obtížné situace. Zároveň si osvojíte používání podpůrných prvků, aby výsledný dojem z prezentace byl pozitivní a úspěšný.

Věříme, že se těšíte na přínosné a v dnešní době obzvlášť důležité téma v unikátních prostorách na Staroměstském náměstí. Abyste si z tohoto praktického semináře odnesli co největší užitek, máme pro Vás připravenou video zpětnou vazbu.

Obsah:
• pravidla a struktura prezentace
• jak pracovat s trémou
• typologie klientů
• projevy verbální a neverbální komunikace
• zvládání obtížných situací

Přihláška na akci

Pole označené * jsou povinná

Vyplňte prosím jednoduchý formulář a odešlete. Políčka označená znakem * jsou povinná.

Telefon na Vás potřebujeme pro případ změn.

Obdržíte certifikát o absolvování semináře.

Účastnický poplatek: členové 1450,- Kč, ostatní 1650,- Kč.

Platba na místě v hotovosti.

Zrušení účasti na semináři musí být oznámeno písemně (sídlo firmy) nebo e-mailem. Zrušení účasti oznámené dříve než 7 dní před zahájením semináře je bezplatné a poplatek vám může být po vzájemné domluvě vrácen. Při zrušení účasti oznámené v období kratším než 7 dní před zahájením se poplatek nevrací – jedná se o 100% stornopoplatek.