Umění sebe/prezentace (březen 2016)

Čtvrtek 17.3. 2016 (9:15 – 16:15 hodin)
Staroměstské nám. 4, Praha, Skautský institut, 1.patro

Lektor: Jana Rambousková

„Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy má někomu představit sebe, svoji práci apod. a ta situace se mu „nehodí“, „nelíbí“, zkrátka nemá z toho úplně příjemné pocity. Ostatně… je to téměř každý den. Abychom se dokázali přes nepohodlí přenést, je potřeba se naučit několik „triků“.

Na praktickém semináři se účastníci seznámí s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučí se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasní, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí principů účinné verbální a neverbální komunikace natrénují důvěryhodnost svého projevu a naučí se zvládat obtížné situace. Zároveň si osvojí používání podpůrných prvků (materiály, technika aj.), aby výsledný dojem z vystoupení byl pozitivní.

Obsah:

  • pravidla a struktura prezentace
  • jak pracovat s trémou
  • typologie posluchačů
  • projevy verbální a neverbální komunikace
  • zvládání obtížných situací
  • používání pomůcek a práce s technikou

Účastnický poplatek:

Cena pro členy Unie kosmetiček 1.450,- Kč, pro ostatní 1.650,- Kč. Platba na místě.