Valná hromada Unie kosmetiček 2024

Unie kosmetiček Vás zve na VALNOU HROMADU UNIE KOSMETIČEK,

se sídlem Česká Lípa, IČ: 16188233.

V pondělí 12.02.2024 v 10.00 hod v Moskevské ulici, číslo 22, v České Lípě.

PROGRAM:

  1. Zahájení VH
  2. Volby orgánů VH (volba předsedajícího VH, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů)
  3. Schválení programu VH
  4. Volba členů řídícího výboru
  5. Zrušení pracovního místa tajemníka
  6. Sídlo Unie kosmetiček
  7. Závěr Valné hromady

Prosíme o potvrzení účasti na Valnou hromadu v České Lípě dne 12.2.2024 nejpozději do 31.1. 2024 na Unii kosmetiček, Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa, na info@uniek.cz nebo sms na 602 137 222.

Vstup je bez poplatků a pouze pro členy.