Valná hromada Unie kosmetiček 2015

11.12.2015 od 10:00 hodin v České Lípě, Moskevská 22, 2. patro.

Program:

09:45 – 10:00 hodin prezentace účastníků
10:00 hodin jednání valné hromady

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volby orgánů valné hromady (volba předsedajícího, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů)
  3. Změna stanov Unie kosmetiček – schválení stanov dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dle přiloženého návrhu
  4. Závěr valné hromady

Prosíme o potvrzení účasti na valnou hromadu v České Lípě dne 11.12.2015 nejpozději do 4.12.2015 na Unie kosmetiček, Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa, na info@uniek.cz nebo sms na 602 137 222. Vstup je pouze pro členy.

Pokud máte věcné připomínky k návrhu nových stanov, žádáme o jejich zaslání do 7 dní.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, prosíme o zaslání PLNÉ MOCI.