Valná hromada Unie kosmetiček 2016

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Unie kosmetiček

v pátek 24.6.2016 od 10:45 hodin v Praze.

Připravili jsme pro Vás dvouhodinovou plavbu v čase od 12:00 do 14:00 hodin s rautem na lodi.

Nástup v přístavišti lodí u Štefánikova mostu – Dvořákovo nábřeží, nástupiště č. 16, Praha 1.

Program:

10:45 – 11:00 hodin prezentace účastníků, od 11:00 hodin jednání valné hromady

  1. Zahájení VH
  2. Volby orgánů VH (volba předsedajícího VH, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů)
  3. Schválení programu VH
  4. Zpráva představenstva o činnosti sdružení
  5. Hospodaření Unie kosmetiček za rok 2015
  6. Rozpočet Unie kosmetiček na rok 2016
  7. Volba členů řídícího výboru
  8. Závěr valné hromady a odborný program