Valná hromada Unie kosmetiček 2019

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Unie kosmetiček.

Termín: čtvrtek 30.5.2019

Doba konání: od 11.00 do 14.00 hodin

Místo: The Grand Mark Prague, Hybernská 12, Praha 1

Program:

10.45 – 11.00 hodin prezentace účastníků, od 11.00 hodin jednání valné hromady

 1. Zahájení VH
 2. Volby orgánů VH (volba předsedajícího VH, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů)
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva představenstva o činnosti sdružení
 5. Hospodaření Unie kosmetiček za rok 2018
 6. Rozpočet Unie kosmetiček na rok 2019
 7. Závěr valné hromady
 8. Odborný program:
  MUDr. Lubomír Exner: Metabolismus mládí.
  Ing. Petr Havel, Renata Zahrádková: Letní přivítání s Exuviance.
  Sára Černá Luczyová: Okouzlující s trendy MALU WILZ.

Generální partner:

Hlavní partner:

 

Foto: Jana Marie Knotová