Valná hromada Unie kosmetiček

Srdečně Vás zveme na Valnou hromadu Unie kosmetiček v pátek 29.8.2014 od 11:00 hodin v Praze.

Připravili jsme pro Vás dvouhodinovou plavbu v čase 12:00 – 14:00 hodin s rautem, aperitivem a jedním nápojem na lodi Valencia.

Nástup v přístavišti lodí u Čechova mostu – Dvořákovo nábřeží, nástupiště č. 3, Praha 1.

Program:
10:45 – 11:00 hodin prezentace účastníků od 11:00 hodin jednání Valné hromady Unie kosmetiček
1.    Zahájení
2.    Volby orgánů VH (volba předsedajícího VH, volba zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů)
3.    Schválení programu
4.    Zpráva představenstva o činnosti sdružení
5.    Hospodaření Unie kosmetiček za rok 2013
6.    Rozpočet Unie kosmetiček na rok 2014
7.    Zpráva o činnosti Dozorčí rady
8.    Volba členů do Řídícího výboru a do Dozorčí rady
9.    Závěr

Prosíme o POTVRZENÍ ÚČASTI na Valnou hromadu v Praze dne 29.8.2014 nejpozději do 15.8.2014 na UK, Moskevská 22, 470 01 Česká Lípa, na info@uniek.cz, faxem na 487 877 805 nebo sms na 602 137 222. Vstup je bez poplatků a pouze pro členy.